Výber vedenia a koľajníc

Úvod Ako na stavbu CNC strojaVýber vedenia a koľajníc

Praktické výpočty k výberu vedenia a koľajníc

V tejto sekcii si ukážeme ako vypočítať statické a dynamické zaťaženia resp. životnosť na pojazd, koľajnicu a vedenie.

Pre samotné výpočty potrebujeme nasledovné:

  • Statický parameter pre vozík/ložisko C0
  • Dynamický parameter pre vozík/ložisko C
  • Druh zaťaženia: plynulý chod ~ rázy a vibrácie (1,25 ~ 5)
  • Celkové bremeno ktorým vedenia zaťažíme P
  • Počet vozíkov n

Statické zaťaženie

 

Z definície statický parameter C0 predstavuje také zaťaženie, kedy nastane deformácia vozíka/koľajnice o veľkosti 0,0001 x priemer guľôčky.

Zaťaženie v žiadnom prípade nesmie presiahnuť hodnotu C0


Výpočet statickej bezpečnosti

 


Výpočet statickej bezpečnosti pre momentovo namáhané koľajnice (napríklad HSR)


Vypočítame ho obdobne pre dané momenty.


Kde: 

  • Mo - predstavuje maximálny statický moment v danej osi dovolený typom vozíka
  • M - predstavuje zaťažujúci moment v danej osi

Dynamické zaťaženie a životnosť


Reálne zaťaženie v tomto prípade musíme upraviť koeficientom druhu zaťaženia fw (1,25 ~ 5)


Koeficient určíme ako 


V prípade ak fsm nepočítame, určíme odhadom na základe skúseností, teda či proces obsahuje rázy alebo stroj vibruje (staršie stroje napríklad)


Teda:


Prípadne tabuľkou:

 

Rýchlosť  fw
m.min-1 -
0~15 1 ~ 1.2
15~60 1,2 ~ 1,5
60~120 1,5 ~ 2,0
120 + 2,0 ~ 3,5Životnosť (základná)


Následne môžeme vypočítať životnosť vozíkov ako:Na životnosť vplývajú ďalšie faktory ako 

  • Faktor tvrdosti koľajnice
  • Faktor teplotného namáhania

Výsledkom výpočtu je hodnota v km, ktorá predstavuje teoretickú životnosť pre skupinu 90 % vedení danej kategórie.

Copyright 2015 - 2023 © CNC príslušenstvo